Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
HEAL-Link - heal-link.gr
Όνομα
Ακαδημία Αθηνών - Βιβλιοθήκη "Ιωάννης Συκουτρής"
Ακαδημία Αθηνών Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεματική Βιβλιοθήκη Πολυτεχνικής Σχολής Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεματική Βιβλιοθήκη Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΝΟΠΕ) και ΜΜΕ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεματική Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεολογική Σχολή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κτηνιατρική Σχολή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαιδεύσης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Φαρμακευτικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Βιολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μαθηματικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Χημείας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαίας Μεσαιωνικής και Bυζαντινής Ιστορίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Κλασσικών Σπουδών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνική Σχολή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Νομική Σχολή
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Ιατρικής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος - Βιβλιοθήκη Σερρών (Πρώην Τ.Ε.Ι
Κ.Μ.)
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος - Σίνδος (πρώην ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης)
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Κέντρο Πληροφόρησης
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών "Αιγινήτειο Νοσοκομείο"
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών "Αρεταίειο Νοσοκομείο"
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α)
Εθνικό Κέντρο Ερευνών στις Φυσικές Επιστήμες "Δημόκριτος"
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Ε.Ι.Ε.
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κεντρική Βιβλιοθήκη Ζωγράφου
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Πληροφορικής
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παράρτημα Βιβλιοθήκης Σάμου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Παράρτημα Βιβλιοθήκης Χίου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Παράρτημα Βιβλιοθήκης Σύρου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παράρτημα Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παράρτημα Βιβλιοθήκης Ρόδου
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πανεπιστημιούπολη 1
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Καστοριάς
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κεντρική Βιβλιοθήκη - Βόλος
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παράρτημα Βιβλιοθήκης ΒΙΟΠΟΛΙΣ - Λάρισα
Πανεπιστημίο Θεσσαλίας Παράρτημα Βιβλιοθήκης ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ - Καρδίτσα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παράρτημα Βιβλιοθήκης ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ - Λάρισα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παράρτημα Βιβλιοθήκης ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ - Βόλος
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παράρτημα Βιβλιοθήκης ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ - Καρδίτσα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παράρτημα Βιβλιοθήκης ΤΕΦΑΑ - Τρίκαλα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παράρτημα Βιβλιοθήκης ΦΘΙΩΠΟΛΙΣ - Λαμία
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη Ηρακλείου
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Πατρών βιβλιοθήκη τμήματος Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Πατρών ΒΚΠ Αγρίνιο
Πανεπιστήμιο Πατρών ΒΚΠ Κουκούλι
Πανεπιστήμιο Πατρών ΒΚΠ Ρίο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Πολυτεχνείο Κρήτης
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Παράρτημα Φλώρινας
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Παράρτημα Άρτας
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Παράρτημα Ιωαννίνων
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σπουδαστήριο Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
Τ.Ε.Ι. Καβάλας
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο