Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Ιερά οδός 75
118 55 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2105294275
Τηλεομοιότυπο 2105294278
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος library.aua.gr
   
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Aleph
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Συναλλαγές με βιβλιοθήκες άλλων χωρών
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προσωπικό

Προϊσταμένη Γιούλη Χαρά
Τηλέφωνο 210-5294266
Τηλεομοιότυπο 210-5294278
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Παπουλίδου Στέλλα
Τηλέφωνο 210-5294276
Τηλεομοιότυπο 210-5294278
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη