Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών Σύστημα Διαδανεισμού ΕΔΕΤΒ

Παρουσιάζει τα βιβλιογραφικά δεδομένα 96.629 επιστημονικών περιοδικών, έντυπων και ηλεκτρονικών, που διαθέτουν 207 ελληνικές βιβλιοθήκες στις συλλογές τους. (περισσότερα)

Περιλαμβάνει 152 βιβλιοθήκες που συνεργάζονται για την άμεση παραγγελία αντιγράφων από άρθρα περιοδικών τους. Από το 2000 έχουν ικανοποιηθεί 255611 παραγγελίες. (περισσότερα)