Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών Σύστημα Διαδανεισμού ΕΔΕΤΒ

Παρουσιάζει τα βιβλιογραφικά δεδομένα 100.653 επιστημονικών περιοδικών, έντυπων και ηλεκτρονικών, που διαθέτουν 189 ελληνικές βιβλιοθήκες στις συλλογές τους. (περισσότερα)

Περιλαμβάνει 146 βιβλιοθήκες που συνεργάζονται για την άμεση παραγγελία αντιγράφων από άρθρα περιοδικών τους. Από το 2000 έχουν ικανοποιηθεί 259523 παραγγελίες. (περισσότερα)