Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Σίνδος
574 00 Θεσσαλονίκη
Τ.Θ. 145 61
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2310 791123
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος lib.teithe.gr
   
Νομική μορφή Δημοτική, Κοινοτική (ΝΠΔΔ των ΟΤΑ)
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Άλλο
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Συναλλαγές με βιβλιοθήκες άλλων χωρών
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Προσωπικό

Προϊστάμενος Ντόμπρος Αριστείδης
Τηλέφωνο 2310 013123
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Ζέλκα Τριανταφυλλιά
Τηλέφωνο 2310-013472
Τηλεομοιότυπο 2310-791472
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ