Πανεπιστήμιο Πατρών βιβλιοθήκη τμήματος Ιατρικής
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Πανεπιστημιούλη Πατρών
265 04 Ρίο-Πάτρα
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2610-997323, 2610-996173
Τηλεομοιότυπο 2610-997323
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Koha
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Πανεπιστήμιο Πατρών

Προσωπικό

Υπεύθυνη Δικτύου Μανιάκη Μαριάντζελα
Τηλέφωνο 2610-994721
Τηλεομοιότυπο 2610-997873
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη