Πανεπιστήμιο Πατρών
ΠΑΝ ΠΑΤΡ - upatras.gr
Όνομα
Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ