Πανεπιστήμιο Πατρών ΒΚΠ Ρίο
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη
265 04 Ρίο-Πάτρα
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2610-969673
Τηλεομοιότυπο 2610-969673
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος https://library.upatras.gr/
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Advance
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Συναλλαγές με βιβλιοθήκες άλλων χωρών
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Πανεπιστήμιο Πατρών

Προσωπικό

Προϊστάμενος Τσάκωνας Ιωάννης
Τηλέφωνο 2610-969610
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Σύψα Κωνσταντίνα
Τηλέφωνο 2610-969673
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη