Ακαδημία Αθηνών Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Σωρανού Εφεσίου 4
115 27 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2106597568
Τηλεομοιότυπο 2106597545
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος library.bioacademy.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Είδος Ερευνητικό Ίδρυμα
Σύστημα ΑΒΕΚΤ 5.6
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Ακαδημία Αθηνών

Προσωπικό

Υπεύθυνη Χαλεπλίογλου Άρτεμις
Τηλέφωνο 210-6597568
Τηλεομοιότυπο 210-6597545
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ