Ακαδημία Αθηνών
Όνομα
Ακαδημία Αθηνών - Βιβλιοθήκη "Ιωάννης Συκουτρής"
Ακαδημία Αθηνών Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών