Ακαδημία Αθηνών
Όνομα
Ακαδημία Αθηνών Βιβλιοθήκη "Ιωάννης Συκουτρής"
Ακαδημία Αθηνών Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών