Ακαδημία Αθηνών - Βιβλιοθήκη "Ιωάννης Συκουτρής"
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Πανεπιστημίου 28
106 79 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 210-3664795
Τηλεομοιότυπο 210-3643067
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος www.academyofathens.gr/el/library
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ειδική
Σύστημα Advance
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Ακαδημία Αθηνών

Προσωπικό

Προϊσταμένη Τσούρη Ειρήνη
Τηλέφωνο 210-3664790
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστοσελίδα http://www.academyofathens.gr/el/library
   
Υπεύθυνη Καταλόγου Μαστρογεωργίου Ελένη
Τηλέφωνο 210-3664795
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστοσελίδα http://www.academyofathens.gr/el/library