Τεχνικά Χρονικά. Μηνιαία Έκδοση
 
Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Μηνιαία Έκδοση
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Μηνιαία Έκδοση
Προηγούμενος Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοσις. 1965-1967
Τεχνικά Χρονικά. Γενική Έκδοσις. 1952-1967
Πνευματική Υπευθυνότητα:Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Δημοσίευση:Αθήνα : ΤΕΕ, 1968-1990
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοσις (1965-1967)
Συνεχίζει το: Τεχνικά Χρονικά. Γενική Έκδοσις (1952-1967)
Συνεχίζεται από: Τεχνικά Χρονικά. Τριμηνιαία Έκδοση ΜΗ-ΝΜ
Συνεχίζεται από: Τεχνικά Χρονικά. Τριμηνιαία Έκδοση ΠΜ-ΑΜ-ΑΤΜ (1976-1980)
Συνεχίζεται από:Τεχνικά Χρονικά. Τριμηνιαία Έκδοση ΧΜ-ΜΜΜ (1976-1980)
Συνεχίζεται από: Τεχνικά Χρονικά. Διμηνιαία Έκδοση (1991-)
Συνεχίζει:Τεχνικά Χρονικά. Γενική Έκδοσις
Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοσις
Συνεχίζεται από:Τεχνικά Χρονικά. Τριμηνιαία Έκδοση ΠΜ-ΑΜ-ΑΤΜ
Τεχνικά Χρονικά. Τριμηνιαία Έκδοση ΧΜ-ΜΜΜ
Τεχνικά Χρονικά. Διμηνιαία Έκδοση
DDC Ταξινόμηση:624
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
1982
τεύχος 6-7
1982
τεύχος 8-9
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών
1985
τεύχος 4
1985
τεύχος 4
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1968 1990 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1981 1994 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πολυτεχνείο Κρήτης
1978
τόμος 47
τεύχος 11
1989
τόμος 58
τεύχος 12
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Κεντρική Βιβλιοθήκη

1932 1962 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου