Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Νοταρά 58
106 83 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 210 8210222, 210 8820550, 210 8811824
Τηλεομοιότυπο 210 8253520
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Σύστημα Cardex
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Υπεύθυνη Σκαλούμπακα Δήμητρα
Τηλέφωνο 210-8231210
Τηλεομοιότυπο 210-8232833
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ