Πανεπιστήμιο Κρήτης Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρέθυμνο
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Περιοχή Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο
Περιφέρεια Κρήτης
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 28310 77847
Τηλεομοιότυπο 2831077850
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος lib.uoc.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Aleph 16.02
Υπηρεσίες Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Συναλλαγές με βιβλιοθήκες άλλων χωρών

Προσωπικό

Προϊστάμενος Κουκουράκης Μανώλης
Τηλέφωνο 28310-77805
Τηλεομοιότυπο 28310-77849
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Τρουλλινού Μαρία
Τηλέφωνο 28310-77847
Τηλεομοιότυπο 28310-77850
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη