Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Πειραιώς 256
182 33 Άγιος Ιωάννης Ρέντη
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 210 4833825
Τηλεομοιότυπο 2104834351
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος library.asfa.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Advance
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Συναλλαγές με βιβλιοθήκες άλλων χωρών
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προσωπικό

Υπεύθυνη Δικτύου Παθιακάκη Ελεάνα
Τηλέφωνο 210-4801205
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνος Δικτύου ΚΟΜΠΟΛΥΤΗ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο 210-4801207
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη