Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών Blegen
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Σουηδίας 54
106 76 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Μέλος
Τηλέφωνο 210-72363313-4
Τηλεομοιότυπο 210-7294047
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος ascsa.edu.gr
   

Προσωπικό

Υπεύθυνη Τουρνά Μαρία
Τηλέφωνο 213-0002400
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη