Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Γερανίου 30 & Πειραιώς
105 52 Κολωνάκι
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Μέλος
Τηλέφωνο 210-3623460
Τηλεομοιότυπο 210-3636026
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Είδος Ερευνητικό Ίδρυμα
Σύστημα ΑΒΕΚΤ
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα εκτύπωσης

Προσωπικό

Υπεύθυνη Φώτη Λαμπρινή
Τηλέφωνο 210-3623460
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη