Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παράρτημα Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Ίμβρου 3
811 00 Μυτιλήνη
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 22510-36030
Τηλεομοιότυπο 22510-36039
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος lib.aegean.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Advance
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Προσωπικό

Προϊσταμένη Τσιλικλή Καλλιόπη
Τηλέφωνο 22510-36032
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Πατσή Ανθίππη
Τηλέφωνο 22510-36034
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη