Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Νομική Σχολή
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Πανεπιστημιούπολη
691 00 Κομοτηνή
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2531039549
Τηλεομοιότυπο 2531039551
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος lib.duth.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Advance 6.82.25
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Προσωπικό

Προϊστάμενος Μερκουρίδης Αβραάμ
Τηλέφωνο 25310-39807
Τηλεομοιότυπο 25310-39551
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Χατζηγεωργίου Μαριάνθη - Ειρήνη
Τηλέφωνο 25310-39549
Τηλεομοιότυπο 25310-39551
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Ραπανάκη Μαρίνα
Τηλέφωνο 2531039808
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη