ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ι.Υ.&Υ.Δ.Υ
- Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Παλαιός Δρόμος Λευκωσίας - Λεμεσού 215
2029, Στρόβολος Λευκωσία
Περιφέρεια Λευκωσίας
Κύπρος
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 00357-22603092
Τηλεομοιότυπο 00357-22604125
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος www.moh.gov.cy/moh/ngh/ngh.nsf/ngh31_gr/ngh31_gr?OpenDocument
   
Νομική μορφή Δημόσια Υπηρεσία
Είδος Νοσηλευτικό Ίδρυμα
Σύστημα ΑΒΕΚΤ 5.6
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Συναλλαγές με βιβλιοθήκες άλλων χωρών

Προσωπικό

Υπεύθυνος Χατζηγεωργίου Γιώργος
Τηλέφωνο 00357-22603092
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη