Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Ιερά οδός 75
118 55 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2105294275
Τηλεομοιότυπο 2105294278
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος library.aua.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Άλλο
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Συναλλαγές με βιβλιοθήκες άλλων χωρών
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προσωπικό

Υπεύθυνη Δικτύου Παπουλίδου Στέλλα
Τηλέφωνο 210-5294276
Τηλεομοιότυπο 210-5294278
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη