Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών "Αιγινήτειο Νοσοκομείο"
   
H βιβλιοθήκη είναι απενεργοποιημένη από τις 12/07/2021.

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Σισίνη 13Β
115 28 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2107293244
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος https://eginitio.uoa.gr/
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα ΑΒΕΚΤ 5.6
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Προσωπικό

Υπεύθυνη Κατσιγιάννη Πηνελόπη
Τηλέφωνο 210-7293244
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη