Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Γεώργιος Παπανικολάου"
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Εξοχή
570 10 Θεσσαλονίκη
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2313-307176
Τηλεομοιότυπο 2313-307176
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος www.gpapanikolaou.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Νοσηλευτικό Ίδρυμα
Σύστημα ΑΒΕΚΤ
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Υπεύθυνη Παπαγεωργίου Βαλεντίνη
Τηλέφωνο 2313-307176
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστοσελίδα www.gpapanikolaou.gr
   

Τοποθεσία στο χάρτη