Πανεπιστήμιο Πειραιώς
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Καραόλη και Δημητρίου 80
185 34 Πειραιάς
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2104142020
Τηλεομοιότυπο 2104142330
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Horizon 7.3
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Συναλλαγές με βιβλιοθήκες άλλων χωρών
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προσωπικό

Προϊσταμένη Κατσιρίκου Ανθή
Τηλέφωνο 210-4142020
Τηλεομοιότυπο 210-4142330
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνος Δικτύου Νεοφώτιστος Ηλίας
Τηλέφωνο 210-4142021
Τηλεομοιότυπο 210-4142330
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη