Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Πατησίων 76
104 34 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 210-8203259
Τηλεομοιότυπο 210-8221456
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος lib.aueb.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Horizon 7.3
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Συναλλαγές με βιβλιοθήκες άλλων χωρών
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προσωπικό

Προϊσταμένη Δεληόγλου Χριστίνα
Τηλέφωνο 210-8203261
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Σάββα Μαλαματένια
Τηλέφωνο 210-8203259
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη