Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Λαϊκό"
   
H βιβλιοθήκη είναι απενεργοποιημένη από τις 20/07/2022.

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Αγίου Θωμά 17
115 27 Γουδί
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 213-2061762
Τηλεομοιότυπο 213-2061056
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος laiko.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Νοσηλευτικό Ίδρυμα
Σύστημα ΑΒΕΚΤ 5,6
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Υπεύθυνη Σουμελίδου Κυριακή
Τηλέφωνο 213-2061762
Τηλεομοιότυπο 213-2061762
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστοσελίδα www.laiko.gr
LinkedIn www.laiko.gr
   

Τοποθεσία στο χάρτη