Πολυτεχνείο Κρήτης
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά
731 00 Χανιά
Περιφέρεια Κρήτης
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2821037277
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος library.tuc.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Άλλο
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προσωπικό

Προϊσταμένη Νταουντάκη Μαρία
Τηλέφωνο 28210-37277
Τηλεομοιότυπο 28210-37576
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Μπολιεράκη Μαρία
Τηλέφωνο 28210-37245
Τηλεομοιότυπο 28210-37576
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστοσελίδα www.library.tuc.gr
Skype 2821037245
   

Τοποθεσία στο χάρτη