Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Στ. Δέλτα 8
145 61 Κηφισιά
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2108180207
Τηλεομοιότυπο 2108070239
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ερευνητικό Ίδρυμα
Σύστημα ΑΒΕΚΤ 5.6
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Υπεύθυνη Δικτύου Κίτσιου Μαρία
Τηλέφωνο 210-8180207
Τηλεομοιότυπο 210-8070239
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη