Γενική Γραμματεία Ισότητας
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου
106 81 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Μέλος
Τηλέφωνο 210-3215618
Τηλεομοιότυπο 210-3212094
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Νομική μορφή Δημόσια Υπηρεσία
Είδος Ειδική
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης

Προσωπικό

Υπεύθυνος Καταλόγου Πεντάρχου Ντίνα
Τηλέφωνο 210-3215618 εσ. 103
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Προϊσταμένη Μαυρομήτρου Λουκία
Τηλέφωνο 210-3215618
Τηλεομοιότυπο 210-3311779
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη