Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Πειραιώς και Θράκης 2
177 78 Ταύρος
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2131306300
Τηλεομοιότυπο 2131306482
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος ekdd.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ειδική
Σύστημα Cardex
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Προϊσταμένη Ξανθάκη Μαρία
Τηλέφωνο 213-1306300
Τηλεομοιότυπο 213-1306482
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Καταλόγου Μέτα Μεταξία
Τηλέφωνο 2131306299
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη