Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεματική Βιβλιοθήκη Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΝΟΠΕ) και ΜΜΕ
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη
541 24 Θεσσαλονίκη
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2310-996538
Τηλεομοιότυπο 2310-996538
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος auth.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Συναλλαγές με βιβλιοθήκες άλλων χωρών
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προσωπικό

Υπεύθυνη Κοσόγλου Ελευθερία
Τηλέφωνο 2310-996538
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη