Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη
541 24 Θεσσαλονίκη
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2310-995388
Τηλεομοιότυπο 2310-995367
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος lib.auth.gr
   
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προσωπικό

Προϊσταμένη Νάστα Αικατερίνη
Τηλέφωνο 2310-995325
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη