Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Βασιλέως Κωνσταντίνου 48
116 35 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 210-7273592
Τηλεομοιότυπο 210-7273629
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Είδος Ειδική
Σύστημα ΑΒΕΚΤ 5.0
Υπηρεσίες Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Προσωπικό

Υπεύθυνη Καταλόγου Μολφέση Ελένη
Τηλέφωνο 210-7273592
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη