Γ.Ν.Α "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Μεσογείων 154
115 27 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2132032325 , 2107704765
Τηλεομοιότυπο 2107704765
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ειδική
Σύστημα ΑΒΕΚΤ 4
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Συναλλαγές με βιβλιοθήκες άλλων χωρών

Προσωπικό

Προϊσταμένη Σουγιουλτζή Ειρήνη
Τηλέφωνο 210-7768325
Τηλεομοιότυπο 210-7704765
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Βελαέτη Δήμητρα
Τηλέφωνο 2132032325
Τηλεομοιότυπο 210-7704765
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη