Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση ΠΡΟΚΑΤ
671 00 Ξάνθη
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2541079101
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος lib.duth.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Advance 6.82.25
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Προσωπικό

Υπεύθυνη Δικτύου Τσιλιγγίρη Βασιλική
Τηλέφωνο 25410-79101, 79107
Τηλεομοιότυπο 25410-79100
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ