Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Μεσογείων 396
153 41 Αγία Παρασκευή
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2106014206
Τηλεομοιότυπο 2106392510
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος www.iep.edu.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Είδος Ειδική
Σύστημα Advance
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προσωπικό

Προϊσταμένη Φέρμελη Γεωργία
Τηλέφωνο 210-6014206
Τηλεομοιότυπο 210-6392510
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Στεφανοπούλου Αργυρώ
Τηλέφωνο 210-6014206
Τηλεομοιότυπο 210-6392510
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστοσελίδα www.iep.edu.gr