Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Τέρμα Φοίνικα
551 02 Θεσσαλονίκη
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Ελλάς
Τύπος Μέλος
Τηλέφωνο 2310-486914
Τηλεομοιότυπο 2310-476366
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος www.cieel.gr
   

Προσωπικό

Υπεύθυνη Σώμη Σοφία
Τηλέφωνο 2310-486914
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ