Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μαθηματικών
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη
451 10 Ιωάννινα
Περιφέρεια Ηπείρου
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 265 10 08 233
Τηλεομοιότυπο 265 10 08 206
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Horizon 7.3
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Υπεύθυνη Δικτύου Ανδρούτσου Βάσω
Τηλέφωνο 265 10 08 233
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Προϊστάμενος Ζάχος Γεώργιος
Τηλέφωνο 26510-05010
Τηλεομοιότυπο 26510-08206
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη