Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Πανεπιστημίου 32
106 79 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Μέλος
Τηλέφωνο 2130999807
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος nlg.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Εθνική
Σύστημα Koha
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Συναλλαγές με βιβλιοθήκες άλλων χωρών

Προσωπικό

Προϊστάμενος Τσιμπόγλου Φίλιππος
Τηλέφωνο 210-3382605
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνος Δικτύου Παλούκος Παναγιώτης
Τηλέφωνο 210-3382523
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνος Δικτύου Ζυγούκης Δημήτρης
Τηλέφωνο 210-3382604
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Καταλόγου Πυρπίρη Δήμητρα
Τηλέφωνο 210-3382579
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Περιοδικών Εκδόσεων Πιτσιάβα Χρύσα
Τηλέφωνο 210-3382548
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Περιοδικών Εκδόσεων Ατζέμη Εύη
Τηλέφωνο 210-3382579
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ