Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Λεωφόρος Συγγρού 364
176 74 Καλλιθέα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Μέλος
Τηλέφωνο 2130-999700
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος nlg.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Εθνική
Σύστημα Koha
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Συναλλαγές με βιβλιοθήκες άλλων χωρών

Προσωπικό

Προϊστάμενος Τσιμπόγλου Φίλιππος
Τηλέφωνο 2130-999901
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Περιοδικών Εκδόσεων Αποστολάκη Μαρίλια
Τηλέφωνο 2130-999840, 210-3382503
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνος Δικτύου - Προμηθευτής Θεόδωρος Ξανθόπουλος
Τηλέφωνο 2130-999807
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ