Βιβλιοθήκη των Βορείων Χωρών
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Καβαλλότι 7
117 42 Μακρυγιάννη, Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Μέλος
Τηλέφωνο 210-9249210
Τηλεομοιότυπο 210-9216487
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος norlib.gr
   
Νομική μορφή Άλλη
Είδος Ειδική
Σύστημα ΑΒΕΚΤ OpenABEKT
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Υπεύθυνος Mangerud Jens
Τηλέφωνο 210-9249210
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ