Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Κυδαθηναίων 11
105 58 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 210-3239225
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος kms.org.gr
   

Προσωπικό

Υπεύθυνη Κοντογιάννη Βαρβάρα
Τηλέφωνο 210-3239225
Τηλεομοιότυπο 210-3229758
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ