Εθνική Πινακοθήκη
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Εθνική Γλυπτοθήκη, Άλσος Στρατού Γουδή Κατεχάκη
115 25 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 210-7235937-938 εσ. 156 ή 157
Τηλεομοιότυπο 210-7232059
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ειδική
Σύστημα Advance
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Προϊσταμένη Αγαθονίκου Έφη
Τηλέφωνο 210-7235937-8
Τηλεομοιότυπο 210-7224889
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Μεντζαφού Ελένη
Τηλέφωνο 210-7235937-8
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστοσελίδα www.nationalgallery.gr/library