Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παράρτημα Βιβλιοθήκης ΦΘΙΩΠΟΛΙΣ - Λαμία
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση 3ο χλμ. Π.Ε.Ο Λαμίας-Αθηνών
351 00 Λαμία
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 22310-60195
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος lib.uth.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Άλλο
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προσωπικό

Υπεύθυνος Δικτύου ΦΘΙΟΠΟΛΙΣ Υπ. Διαδανεισμού
Τηλέφωνο 22310-60195
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Προϊστάμενος Κλαψόπουλος Γιάννης
Τηλέφωνο 24210-06338
Τηλεομοιότυπο 24210-06345
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ