Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Δεινοκράτους 70
115 21 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 210-7261416
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Νομική μορφή Δημόσια Υπηρεσία
Είδος Ειδική

Προσωπικό

Προϊστάμενος Κατσίφης Γκίκας
Τηλέφωνο 210-7261705
Τηλεομοιότυπο 210-7243438
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Φωτούχου Ειρήνη
Τηλέφωνο 210-7261454
Τηλεομοιότυπο 210-7243438
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ