Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
   
Έχει προγραμματιστεί η απενεργοποίηση της βιβλιοθήκης κατά το διάστημα 26/10/2020 - 30/10/2020.

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Δεινοκράτους 70
115 21 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ

Προσωπικό

Προϊστάμενος Κατσίφης Γκίκας
Τηλέφωνο 210-7261705
Τηλεομοιότυπο 210-7243438
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Φωτούχου Ειρήνη
Τηλέφωνο 210-7261454
Τηλεομοιότυπο 210-7243438
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ