Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Ιωάννου Θεοτόκη 72
491 00 Κέρκυρα
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 26610-87339, 26610-87327
Τηλεομοιότυπο 26610-87371
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος iup.ionio.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Άλλο
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προσωπικό

Προϊσταμένη Άνθη-Καλοφωλιά Έλλη
Τηλέφωνο 26610-87305
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνος Επικοινωνίας Αναστασίου Νίκος
Τηλέφωνο 26610-87339
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Περιοδικών Εκδόσεων Γκόντα Θάλεια
Τηλέφωνο 26610-87338
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ