Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Σαλαμίνος 72-74
176 75 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 210-3739651-2
Τηλεομοιότυπο 210-9585414
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος piop.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Είδος Τραπεζικός Οργανισμός
Σύστημα ΑΒΕΚΤ 5.6
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

Προσωπικό

Υπεύθυνη Επικοινωνίας Νικολάου Χρύσα
Τηλέφωνο 210-3739652
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνος Δικτύου Τύρλα Βασιλική
Τηλέφωνο 210-3739651
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ