Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Κέντρο Πληροφόρησης
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης Μουδανιών
570 01 Θεσσαλονίκη
Τ.Θ. Δ5023
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2310-807560, 2310-807566
Τηλεομοιότυπο 2310-474569
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος lib.ihu.edu.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Symphony
Υπηρεσίες Δανειστική
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προσωπικό

Προϊσταμένη Ροϊδούλη Γεωργία
Τηλέφωνο 2310-807560
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Ξενιτοπούλου Κωνσταντίνα
Τηλέφωνο 2310-807566
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ