Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Ιερά Μονή Πεντέλης
152 36 Παλαιά Πεντέλη
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 210-8037643
Τηλεομοιότυπο 210-8104558
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος intero.gr/
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ειδική
Σύστημα ΑΒΕΚΤ
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Υπεύθυνη Καταλόγου Γρυπαίου Ειρήνη
Τηλέφωνο 210-8037643 210-8105140
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Προϊστάμενος Σακελλαρίου Ιωάννης
Τηλέφωνο 210-8037643
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ