Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 183
263 35 Πάτρα
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2610-367824, 2610-367828
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος lib.eap.gr
   
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Άλλο
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προσωπικό

Προϊστάμενος
Τηλέφωνο 2610-367826
Ιστοσελίδα library.eap.gr
   
Υπεύθυνη Δικτύου Μπερδέση Μαρία
Τηλέφωνο 2610-367824
Τηλεομοιότυπο 2610-367123
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Αλεξοπούλου Λέτα
Τηλέφωνο 2610-367828
Τηλεομοιότυπο 2610-367123
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ