Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Τριών Ναυάρχων & Μαιζώνος
262 22 Πάτρα
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2610-362824, 2610-362828
Τηλεομοιότυπο 2610-362821
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος lib.eap.gr
   
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Advance
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προσωπικό

Προϊσταμένη Ζαφειροπούλου Ανδριανή
Τηλέφωνο 2610-367822
Τηλεομοιότυπο 2610-367123
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστοσελίδα lib.eap.gr
   
Υπεύθυνη Δικτύου Μπερδέση Μαρία
Τηλέφωνο 2610-367824
Τηλεομοιότυπο 2610-367123
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Αλεξοπούλου Λέτα
Τηλέφωνο 2610-367828
Τηλεομοιότυπο 2610-367123
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ