Συνήγορος του Πολίτη
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Χαλκοκονδύλη 17
104 32 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 213-1306644
Τηλεομοιότυπο 210-7292129
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος synigoros.gr
   
Νομική μορφή Άλλη
Είδος Ειδική
Σύστημα ΑΒΕΚΤ 5.6
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Υπεύθυνη Χαραλάμπους Γερασιμούλα
Τηλέφωνο 2131306644
Τηλεομοιότυπο 2131306770
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Φορητό τηλ. 6977831803